Transles d.o.o.

Zanesljiv partner že od leta 1992

Posek, spravilo odkup in odvoz lesa!

Lahko ste brez skrbi!
Za vas opravimo celotno storitev!

Sečišče uredimo po predpisih stroke!

Zagotovljeno plačilo v dogovorjenem roku.

TRANSLES od leta 1992

Podjetje: TRANSLES d.o.o. Železniki
Sedež: Dražgoše 16, 4228 Železniki, Slovenija

Tel.:
+386  31 646 903
+386 41 938 908
E-mail: transles@siol.net

Id za DDV: SI44796307
Matična št.: 5583098

 

Storitve in dejavnosti

  • Posek lesa
  • Spravilo lesa do kamionske ceste
  • Transport lesa
  • Odkup lesa ob kamionski cesti
  • Odkup lesa na panju
  • Prodaja bukovih goli in drv za kurjavo

Zagotavljamo:

  • Odvoz lesa v najkrajšem možnem času
  • Dobro ceno in točno izmero
  • Zanesljivo plačilo v dogovorjenem roku
  • Po poseku uredimo sečišče v skladu s pravili gozdarske stroke

Program razvoj podeželja

 

Naziv aktivnosti

Za nakup sekalnika, avtomatske krožne žage in rezalno cepilnega stroja je podjetje TRANSLES d.o.o. Železniki iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2020 prejelo sredstva iz podukrepa M08.6 »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov«.

Povzetek

Podjetje TRANSLES d.o.o. Železniki je pridobilo finančno pomoč iz naslova podukrepa M08.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov«. Podjetje ima že skoraj 30-letno tradicijo dela v gozdni proizvodnji in obvladuje vse sodobne gozdarske tehnologije. S podprto gozdarsko mehanizacijo bomo izvajali storitve predelave lesa.

Glavne dejavnosti

Podjetje ima na razpolago sodobno mehanizacijo, katera nam omogoča kvalitetno in hitro izvajanje storitev sečnje, spravila, prevoza in predelave lesa. S sodobnimi tehnologijami poskušamo čim bolj učinkovito ter odzivno gospodariti v zaostrenih razmerah, ki jih narekujejo trg, ujme in hiter tempo razvoja.

Cilji

Cilj izvedene naložbe je bil izboljšanje produktivnosti in dvig poslovodne uspešnosti podjetja. Investicija nam je omogočila zaposlitev dodatnega delavca.